Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
28 Mayıs 2024 Salı
Gündem

DENİZLİ DİKKAT İKİ KURUMDA UYARDI

Denizli Dikkat İki Kurumda Uyardı

Yazar: Mehmet BARUNDUK

Haber Giriş Tarihi: 29.09.2021 - 12:21

Haber Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 - 12:21
haber resim

Denizli Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ve Denizli Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü Abdullah Mersin, borçların yapılandırılması ile ilgili son 2 güne girildiğini belirterek, “7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre borçları yapılandırma müracaatında son 2 gün” dedi

Denizli Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, başvuru süresi iki gün kalan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında kanun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Denizli Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin’in yazılı basın açıklaması şu şekilde, “Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanundan yararlanmak için son 2 güne girildiğini belirten Tekin, başvuru süresinin 30 Eylül Perşembe günü akşamı sona ereceğini ve Cumhurbaşkanının bir defalık süre uzatımı yetkisini kullandığı için kanunda yeni bir süre uzatımı yasal olarak mümkün olmadığını dile getirdi.

Denizli’de yapılandırma kanunundan henüz yararlanmamış olan borçlu mükelleflere çağrıda bulunan Tekin, mükelleflerin vergi dairelerine, mal müdürlüklerine ya da ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden online olarak 30 Eylül Perşembe günü mesai saati bitimine kadar başvurularını yapabileceklerini belirtti.

AVANTAJLARDAN FAYDALANMAK İÇİN SON TARİH 30 EYLÜL

Toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte olan Kanundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dahilinde peşin ödemelerin seçilmesinde avantajlar bulunmaktadır. Peşin ödemelerde %90’a varan indirimler yapılmaktadır.

Birçok avantajı barındıran bu yapılandırma ile vergi ve diğer borçların zam ve faizleri Yİ-ÜFE oranında yaklaşık dörtte üç oranının üzerinde azaltılmakta ve vergi aslına bağlı cezalar da tamamen silinmektedir. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da yarısı oranında indirim yapılmaktadır.

Ayrıca borçlar taksitler halinde ödenebilmekte, vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecrimisillerle ilgili ihtilaflar sonlandırılmaktadır. Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmamakta ve işletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilebilmektedir.

SGK İL MÜDÜRÜ MERSİN’İN AÇIKLAMASI

SGK İl Müdürü Mersin’in  yazılı basın açıklamış şu şekilde, “7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 09 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve birçok kamu borcunun yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanmıştır.  

Söz konusu Kanuna göre SGK alacaklarından 2021 Nisan Ayı ve öncesine ait;

Sigorta Primleri,

Genel Sağlık Sigortası Primleri,

İşsizlik Sigortası Primleri,

İş Kazası, Meslek Hastalığı Malullük Ve Vazife Malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları,

 6183/48. Md kapsamında taksitlendirilen alacaklar ,

Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,

İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri,

30.04.2021 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup 30.09.2021 tarihine kadar kesinleşen idari para cezaları

Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,

 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler,

Kurumumuzca takip ve tahsili yapılan Damga Vergisi , Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi borçları;

Yapılandırma kapsamındadır.

Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile güncellenecek,  Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 2 taksitle ödemede ise %50’si silinecektir.

Taksitli ödemeyi tercih edenler ise  ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir.

İdari Para Cezalarının yapılması halinde önce borç aslının %50’si ile cezaya uygulanan gecikme cezası ve zammı silinecektir.

Yapılandırmadan yararlanmak için 30.09.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 30.11.2021’e kadar ödemek gerekmektedir.           

2021 Nisan ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 31.12.2021’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 30.11.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi veya İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır.

Yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.

Yapılandırma başvuruları;

  • İşverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM / SGM’’ye,
  • 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM / SGM’ye,
  • Primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye,
  • Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na,
  • Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM’ye,

31.08.2021 tarihine kadar yapılabilecektir.

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için ise sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye şahsen veya e-devlet kanalı ile 01.11.2021 tarihine kadar başvuru yapabilecek ve 01.11.2021 tarihine kadar borçlarını ödeyeceklerdir.

GSS prim borçlarının yapılandırılması için ise başvuru şartı aranmayacaktır.

Ayrıca Prim borcu bulunan 4/b ( Tarım dahil ) sigortalılarının borçlarını 31.10.2021 tarihine kadar ödememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde 30.04.2021 tarihinden önceki, prim borcu bulunan hizmet süreleri durdurularak prim borçları silinecek faaliyetleri devam edenlerin  sigortalılıkları ise 01.05.2021 tarihinden itibaren tekrar başlatılacaktır.

Kanunda belirtilen 4 aylık süreyi beklemeden hizmet sürelerinin durdurulmasının istenilmesi halinde kuruma şahsen veya e-devlet üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.

Abone Ol
En İlgi Çeken Haberler