20 Ekim 2021 Çarşamba
Gündem

DR. NAZLI KAPUBAGˆLIC¸ETİN MESLEK HAYATINA C¸AMLIK CADDESİ’NDEKİ YENİ KLİNİGˆİNDE DEVAM EDİYOR

Dr. Nazlı Kapubagˆlıc¸Etin Meslek Hayatına C¸Amlık Caddesi’ndeki Yeni Klinigˆinde Devam Ediyor

Mehmet BARUNDUK
13 Eylül 2021 - 11:48
haber resim

Mersin U¨niversitesi Tıp Faku¨ltesinden 2012 yılında mezun olan Dr. Nazlı KapubagˆlıC¸etin, 2017 yılında Pamukkale U¨niversitesindenC¸ocuk ve Genc¸ Psikiyatrisi uzmanlıgˆını aldı ve s¸u an meslek hayatına C¸amlık Caddesi’ndeki yeni klinigˆinde devam ediyor.

Egˆitim ve meslek hayatı boyunca; Dr. Abdu¨lkadirO¨zbekPsikodramaEnstitu¨su¨’den Psikodramaterapistligˆiegˆitimi, Prof. Dr. Is¸ılVahip’tenPsikanalitik Psikoterapi egˆitimi, Prof. Dr. Ayten Erdogˆanyu¨ru¨tu¨cu¨lu¨gˆu¨nde Oyun terapisi egˆitimi, Bilis¸selDavranıs¸c¸ı Psikoterapiler Dernegˆi’denC¸ocuk ve Ergenlerde BDT egˆitimi, MOXO Dikkat testi uygulayıcı egˆitimi, I·zmir Psikoloji Enstitu¨su¨’den C¸ocuk-Ergen Dikkat ve Degˆerlendirme Testleri uygulama ve yorumlama egˆitimlerinialmıs¸tır.

Dr. Nazlı KapubagˆlıC¸etin daha o¨ncego¨revaldıgˆı Denizli Devlet Hastanesi ve Tokat Ruh Sagˆlıgˆı Hastanesi’nde de; Dikkat Eksikligˆi ve HiperaktiviteBozuklugˆu, Otizm Spektrum Bozuklukları, C¸ocuklukC¸agˆı Kaygı Bozuklukları, Okul Fobisi, Sınav Kaygısı, Travma ve ilis¸kili durumlar, Duygudurum Bozuklukları bas¸ta olmak u¨zere çocukluk ve genc¸likdo¨nemineo¨zgu¨ sorunlar gibi pek c¸ok klinik durum u¨zerinde ayaktan ve yatarak hasta takibi, bireysel ve aile kapsamlı go¨ru¨s¸meler, psikofarmakolojik ve davranıs¸sal tedavilerin yanı sıra egˆitiminialdıgˆı “dinamik yo¨nelimli psikoterapiler”, “psikodrama” ve “oyun terapisi” alanlarında uygulamalarda bulunmus¸tur.

Kendisinin yurt dıs¸ı ve yurt ic¸inde yayınlanan makale ve bildirileri, kongre panelleri, kitap c¸evirileri, hakemlik go¨revleri gibi akademik c¸alıs¸maları da bulunmaktadır. Ayrıca c¸es¸itli topluluklarla c¸ocuk ve genc¸ ruh sagˆlıgˆı, internet ve ekran bagˆımlılıgˆı, kadına yo¨neliks¸iddet, COVID-19 pandemisininc¸ocuklardaki etkileri gibi konularda egˆitim ve bilgilendirme etkinliklerine go¨nu¨llu¨ katkılar sagˆladı.

O¨zellikle ağırlıklı olarak dikkat eksikligˆi ve hiperaktivite bozukluğu ve buna yo¨nelik testlerin uygulanması, ilac¸la ve davranıs¸salyo¨ntemlerle tedavisi, sınav o¨gˆrencilerineyo¨neliketkiles¸imselpsikodrama grupları, pandemideyu¨zyu¨zeegˆitimegec¸is¸ süreci ve oyun terapisi konularında c¸alıs¸malarınısu¨rdu¨rmektedir.

Abone Ol
En İlgi Çeken Haberler