23 Ekim 2020 Cuma
Gündem

PAÜ 173 PERSONEL ALACAK

Paü 173 Personel Alacak. İşte Şartları;

Habibe YOLCULAR
12 Ağustos 2020 - 12:30
haber resim

Pamukkale Üniversitesi bugün yaptığı duyuru ile 173 kişi için kadro açıldığını duyurarak iş başvurularının startını verdi.

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü’nde çalışmak üzere 173 kişi işe alınacak. 2018 yılı KPSS B grubu puanlamasına göre, yazılı ve sözlü herhangi bir sınav yapılmadan alınacak 1873 kişilik kadro için başvurular başladı. 137 hemşire, 9 röntgen teknisyeni, 1 veteriner, 1 sağlık fizikçisi, 18 sağlık teknikeri, 1 laborant ve 5 diğer sağlık personeli için açılan iş ilanına başvurular online olarak yapılacak. Başvurular üniversiteye ait www.pau.edu.tr linki ile yapılacak ve şahsen veya mail yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. 26 Ağustos’a kadar sürecek olan başvurular için gerekli belgeler;  https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2020/08/20200812-4-9.pdf adresinde mevcut. Başvuru sonuçları ise bitim tarihi itibariyle en geç 15 iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecek.

2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak sureyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alımında istenilen şartlar ve bölümler şu şekilde;

GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriye vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet memurları Kanun’unun 48. maddesinde belirlen genel şartları taşımak.

3- 657 sayılı Kanun’unun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

5- Erkek adaylar için askerlik hizme şar aranmamaktadır.

6- 2018 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden ibaren 1

(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1- Diploma, geçici mezuniyet belgesi veya kare kodlu E- Devlet çıktısı.

2- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

3- Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurularım başvuru süresince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara dair (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).

Adaylar ilanda istenen şartlara ilan tarihi yayımlandığı tarihten önce sahip olmaları gerekmektedir.


 PAÜ 173 PERSONEL ALACAK
En İlgi Çeken Haberler